Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk.

Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk. Prevádzkovateľ týchto stránok, nezodpovedá za Vašu interakciu na týchto odkazovaných stránkach.

Pokračovať alebo návrat na prechádzajúcu stránku.

Postup pri záchrane života je ako reťaz

A každá reťaz je taká silná ako jej najslabší článok.

Prečo by som mal vedieť
poskytnúť prvú pomoc

Podaním prvej pomoci nemôžete nič pokaziť

Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života vašich najbližších. Až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti príbuzných či priateľov.

Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie.

Vždy by ste mali mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
a zachráňte život svojim najbližším!

Zvládnite techniky prvej pomoci a vytvorte spolu s nami Krajinu záchrancov!

Záchrana života nie je len súčasťou scenára akčných hrdinov či pracovnou povinnosťou lekárov a zdravotníkov.

V situácii, keď bude potrebné poskytnúť prvú pomoc, sa môžete ocitnúť aj vy.

Cenné minúty do príchodu záchrannej služby často tvoria hranicu medzi životom a smrťou.

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci

Niekoľko jednoduchých úkonov prvej pomoci často tvorí jedinú hranicu medzi životom a smrťou. 

Vo väčšine európskych krajín vie poskytnúť prvú pomoc len 5 – 10 % populácie. Štúdie dokázali, že ak najmenej 30 % populácie absolvuje kurz prvej pomoci, šance na prežitie obete nehody alebo úrazu sa značne zvyšujú. Nie je to dostatočná motivácia?

„Počas svojej dlhoročnej praxe som sa stretol
s mnohými nešťastiami. Najhorší je však pocit,
keď zistím, že moja pomoc mohla byť účinná,
ak by pacienta do nášho príchodu udržali nažive.
Je smutné, že poskytnutia prvej pomoci do
príchodu zdravotnej služby sú len raritou
a ľudia nie sú ochotní spraviť viac, 
ako zavolať 112,“


hovorí záchranár
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.


Čo sa môžem naučiť?

Hlavným cieľom prvej pomoci je zachrániť život, no tiež zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, či pomôcť k skorému uzdraveniu.

Na kurze prvej pomoci vám povedia, ako tento cieľ dosiahnuť, ale veľa bude záležať aj na vás. Zachovať si chladnú hlavu, konať rýchlo a uvážene je vo vypätých situáciách náročné. Teoretické znalosti vám však dodajú sebadôveru, istotu a ušetria vás možno i od tragických omylov.

Získate tak zľavu na praktické preskúšanie v mieste, kde bývate.

Partneri a odborní garanti projektu

Krajinu záchrancov podporujú všetci tí, ktorí vedia, že to najcennejšie, čo môžeme vedieť, je zachrániť ľudský život.

 

TV JOJ
mediálny partner
Slovenský Červený kríž
odborný partner

 

Kancelária 
Svetovej zdravotníckej 
organizácie na Slovensku
odborný partner
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
odborný garant

 


HayGroup
partner
 Falck
odborný partner
 

Krajina záchrancov

Predstavte si život v krajine, v ktorej vie takmer každý poskytnúť prvú pomoc bez ohľadu na vek či vzdelanie.  Je to presne tá istá krajina, v ktorej žijete, ale niečo je v nej iné – jej obyvateľom záleží na životoch svojich blízkych, a preto sú odhodlaní a pripravení ich chrániť.

Vytvorenie takejto krajiny nie je snom, ale cieľom, ku ktorému sa dá dostať prostredníctvom niekoľkých krokov:

TEÓRIA

Východiskom sú základné teoretické vedomosti z poskytovania prvej pomoci.

Tie získate jednoduchou, zábavnou a interaktívnou formou prostredníctvom e-learningového kurzu, ktorý je prístupný každému, kto sa chce učiť.

PRAX

Teóriu doplňte praktickým nácvikom techník prvej pomoci.

Aby ste boli naozaj pripravení, svoje teoretické vedomosti si musíte nacvičiť na jednom z kurzov prvej pomoci. Nájdete ich po celom Slovensku a vďaka certifikátu z e-learningového kurzu ho môžete absolvovať za kratší čas.

INŠPIRÁCIA

V krajine záchrancov nemôžete byť sami!

Inšpirujte a podporte aj  členov svojej rodiny, priateľov, známych či kolegov, aby sa aj oni pripojili k tým, ktorým životy blízkych nie sú ľahostajné. Nikdy neviete, kedy budete pomoc potrebovať práve vy!

POVEDZTE TO ĎALEJ

Nikdy nás nie je dosť!

Ak viete o niekom, kto by sa chcel naučiť poskytnúť prvú pomoc, povedzte mu o projekte Krajina záchrancov!