Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk.

Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk. Prevádzkovateľ týchto stránok, nezodpovedá za Vašu interakciu na týchto odkazovaných stránkach.

Pokračovať alebo návrat na prechádzajúcu stránku.

O kampani

Každý z nás by mal vedieť, ako pomôcť a nemal by sa báť!

Základy prvej pomoci sú také jednoduché, že sa ich dokážu naučiť aj deti. Ich spontánne reakcie a odvaha v situáciách, keď o živote rozhodujú sekundy, však mnohým dospelým chýba. Nájdite vôľu a odhodlanie, osvojte si základné vedomosti o postupoch prvej pomoci a buďte aj vy súčasťou Krajiny záchrancov!

Zmysel Krajiny záchrancov

Ľudí v Krajine záchrancov spája spoločný cieľ a myšlienka. Pripraviť každého obyvateľa Slovenska na možnosť, že raz sa ocitne v situácii, keď slovo pomoc bude znamenať záchranu života.

Na vzniku Krajiny záchrancov sa podieľa každý bez ohľadu na vek či povolanie.

Neodkladajte nevyhnutnú prípravu a naučte sa pomôcť v životohrozujúcej situácii a nestraťte tých, na ktorých vám záleží najviac.

Ako sa stať občanom
Krajiny záchrancov

Myslieť si, že viem, nestačí. Prejdite e-learningovým kurzom základov prvej pomoci, ktorý je tu pre každého a zadarmo. Overte si svoje vedomosti a zároveň sa naučte niečo nové!

Viete, ako hlboko stlačiť hrudník pri resuscitácii? Vyskúšali ste si už, čo znamená zatlačiť na bránicu tak, aby ste človeka zachránili od zadusenia? Teória nestačí, prax je nevyhnutná.

Preto po absolvovaní e-learningového kurzu získate certifikát, vďaka ktorému ste už len na krok od členstva v Krajine záchrancov. Tým posledným je prihláška na praktický kurz za zvýhodnenú cenu u jedného z poskytovateľov kurzov v blízkosti vášho bydliska. Teóriu máte za sebou, praktický nácvik vám dodá sebaistotu a zručnosť!

Všetko sa mohlo skončiť inak

Viete, aký je pomer stlačení hrudníka a vdychov či správny postup pri zastavení krvácania?
Pozrite si naše TV spoty.

Partneri a odborní garanti projektu

Krajinu záchrancov podporujú všetci tí, ktorí vedia, že to najcennejšie, čo môžeme zachrániť, je ľudský život.

 

TV JOJ
mediálny partner
Slovenský Červený kríž
odborný partner
Kancelária
Svetovej zdravotníckej
organizácie na Slovensku
odborný partner
Falck
odborný partner
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
odborný garant
Hay Group
partner 

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

„Počas svojej dlhoročnej záchranárskej praxe
som sa stretol s mnohými prípadmi, keď nevedomosť,
strach a neochota ľudí pripravili obete úrazov či nehôd
o šancu na prežitie. Projekt Krajina záchrancov pre mňa
znamená príležitosť ukázať širokej verejnosti,
že najhoršie, čo môžete ako laik spraviť,
je nespraviť nič.“

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
odborný garant projektu

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. je uznávaný slovenský intenzivista a špecialista na urgentnú medicínu. Takmer 40 rokov pôsobí ako lekár záchrannej zdravotnej služby. Je prezidentom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Jeho odborné publikácie vychádzajú aj v zahraničí. Je súdnym znalcom a inštruktorom Slovenského Červeného kríža. Je nositeľom Zlatého záchranárskeho kríža SR za prínos pre záchranárstvo.

Pfizer

„Len málokto z nás si uvedomuje, že ocitnúť sa
v situácii, keď o živote rozhodujú sekundy, sa môžeme kedykoľvek. Naša spoločnosť vynakladá veľké prostriedky a úsilie na výskum a vývoj liekov na zákerné ochorenia, ktorých liečba je náročná a komplikovaná. No žiadne lieky sveta nenahradia tých pár jednoduchých úkonov prvej pomoci, ktoré môžu rozhodnúť o živote a smrti.“

MUDr. Branislav Budke
generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer, zakladateľ projektu

Farmaceutická spoločnosť Pfizer pôsobí od roku 1849 na poli výskumu a vývoja nových liekov. Spoločnosť investovala do výskumu a vývoja takmer 6 miliárd eur, za čo ju komisia Európskej únie označila za lídra v oblasti vedy a výskumu nových produktov vo všetkých odvetviach priemyslu. Za 20 rokov pôsobenia na Slovensku sa Pfizer stal významným partnerom v oblasti zlepšovania zdravia populácie.

Svetová zdravotnícka organizácia

„Svetová zdravotnícka organizácia
podporuje iniciatívy, ktorých cieľom je
chrániť životy a zdravie každého obyvateľa.
Poskytnutie prvej pomoci človeku v ohrození
života by malo byť tým najprirodzenejším
činom, no mnohokrát nám v ňom bráni
strach, obavy a neistota. Absolvovanie
základného výcviku prvej pomoci pomôže
ľudom prekonať bariéry a dodať im
potrebné
sebavedomie.“

MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie
na Slovensku, odborného partnera projektu

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) je špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov (OSN). Jej hlavnou úlohou je pomáhať vládam pri podpore, ochrane a rozvoji zdravia svojich obyvateľov za aktívnej účasti širokej verejnosti. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie funguje na Slovensku od roku 1994. Sprostredkúva informácie a dohliada na plnenie programov spolupráce medzi WHO a Slovenskom. Poskytuje odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich so zdravím, jeho podporou a rozvojom.

Slovenský Červený kríž

„Dôležitou aktivitou národnej spoločnosti Červeného kríža je výučba obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci. Aj preto sme s nadšením uvítali možnosť podieľať sa na projekte, v ktorom sa spája snaha o zmenu prístupu verejnosti k prvej pomoci s praktickým vzdelávaním. Chceme osloviť a motivovať laickú verejnosť, presvedčiť ľudí o tom, že zachrániť život môže aj človek bez zdravotníckeho vzdelania. Chce to chuť, odvahu, často životnú skúsenosť. Pocit, že vieme pomôcť v rozhodujúcej chvíli, je ničím nenahraditeľný.“

PhDr. Helena Kobzová
viceprezidentka Slovenského Červeného kríža,
odborného partnera projektu

Slovenský Červený kríž je jediná vládou uznaná národná spoločnosť Červeného kríža na území Slovenskej republiky. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom. V súčasnosti  tvorí celosvetovú sieť Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca 185 národných spoločností, 200 miliónov dobrovoľníkov a 275 tisíc zamestnancov.

TV JOJ

„Už pri prvom predstavení myšlienky a cieľa
Krajiny záchrancov mi bolo jasné, že miesto televízie
JOJ je v tomto projekte nezastupiteľné. Úlohou televízie
je ľudí nielen baviť, ale aj informovať a provokovať.
Ak Slovákov vyprovokujeme a inšpirujeme k uvedomeniu
si nutnosti ovládania základov prvej pomoci a ak tým zachránime aspoň jeden ľudský život, naša úloha bude
v tejto kampani splnená.“

František Borovský
bývalý riaditeľ televízie JOJ,
mediálneho partnera projektu

Televízia JOJ sa od roku 2002, keď bola založená, vypracovala na jedného z popredných lídrov na slovenskom televíznom trhu. Dokazuje to veľký počet úspešných formátov, ktoré divákom neustále ponúka. Veľký podiel vo vysielaní televízie tvorí pôvodná tvorba a televízia ponúka tiež najviac slovenského spravodajstva spomedzi všetkých slovenských televízií.

Hay Group, s.r.o.

„Naše prieskumy odmeňovania pracujú s údajmi viac ako 176-tisíc slovenských zamestnancov. Celková spoločná hodnota ich ročných platov prekračuje 2,5 miliardy EUR. Existuje však forma odmeny, ktorá je nevyčísliteľná. Pocit, ktorý vám ostane po záchrane ľudského života. Ďakujeme Krajine záchrancov za to, že nás pozvala podporiť šírenie vzdelávania v oblasti poskytovania prvej pomoci. Veríme, že slovenské firmy a naši klienti zaradia kurzy prvej pomoci do svojej odmeňovacej politiky. Návratnosť tejto investície do ľudí je podľa našich prepočtov neprekonateľná.“

Matej Budjač
Team Leader, Hay Group

Hay Group je globálna konzultačná spoločnosť, ktorá viac ako 60 rokov spolupracuje s top manažérmi na premieňaní stratégií do reality. Prinášame klientom nový pohľad na ich organizáciu a navrhujeme najefektívnejšie spôsoby ako dosiahnuť želané výsledky. Pomocou praktických riešení pomáhame rozvíjať talenty, efektívne organizovať ľudí a motivovať ich k najlepším výkonom.