Kurzy prvej pomoci

Hranica medzi životom a smrťou je tenká ako niť. Každý z nás môže zabrániť jej pretrhnutiu.

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci

Zúčastnili ste sa niekedy kurzu prvej pomoci? Niektorí sa s ním stretli počas štúdia, iní v autoškole alebo v zamestnaní. Ak ste ho naozaj absolvovali, je dôležité vedomosti si zopakovať, a to po 4 – 5 rokoch.

Väčšina z nás však neabsolvovala kurz prvej pomoci vôbec. Štatistiky hovoria, že len 5 – 10 % obyvateľov krajín strednej Európy dokáže podať prvú pomoc.

Možno si poviete, že poskytnúť prvú pomoc je povinnosťou záchrannej zdravotnej služby a jej zavolaním sa vaša úloha končí. V roku 2011 absolvovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku 445 tisíc výjazdov, pričom priemerný čas ich dojazdu sa pohybuje medzi 11 až 20 minútami. O živote však často rozhodujú sekundy, preto musíte vedieť pomôcť ešte do príchodu profesionálov, a to rýchlo a správane.

Operátori na linkách 155 a 112 sú vám vždy k dispozícii, no potrebujú vašu spoluprácu – konať a rozhodovať musíte vy!

Ocitnúť sa v situácii, kedy je niekto z vašich blízkych v ohrození života, alebo musíte pomôcť na mieste autonehody či pracovného úrazu, nie je nikomu príjemné. Teoretické vedomosti a nácvik niekoľkých jednoduchých úkonov vám však dodajú sebaistotu a odvahu.

Ako na to?

Krajina záchrancov ponúka jednoduchý a dostupný spôsob, ako zvládnuť základy prvej pomoci.

 
E-LEARNING

Absolvujte bezplatný 
e-learningový kurz. 

Tvorí ho 8 lekcií, ktoré vás interaktívnym spôsobom prevedú základnými teoretickými vedomosťami z prvej pomoci. Dĺžka kurzu je individuálna, ale v priemere vám zaberie približne 45 minút.

TEST

Na konci e-learningu je pre vás pripravený krátky test z toho, čo ste si zapamätali. 

Ak sa vám test nepodarí spraviť na prvýkrát, nedajte sa odradiť a časti, ktoré boli pre vás problematické, si prejdite odznova.

CERTIFIKÁT

Ak ste úspešne absolvovali aj test, vystavíme vám elektronický certifikát Krajiny záchrancov. 

Ten je dôkazom toho, že máte teoretické vedomosti z prvej pomoci.

PRIHLÁŠKA

Certifikát o absolvovaní e-learningového kurzu prvej pomoci vás oprávňuje prihlásiť sa na intenzívny praktický kurz prvej pomoci. 

Tam si priamo na modeloch vyskúšate resuscitáciu, fixáciu končatín, zastavenie krvácania a ďalšie úkony záchrany života.

PRAKTICKÝ KURZ

Praktický kurz môžete absolvovať za zvýhodnenú cenu 14,90 €.

Na mape si nájdete kurz v blízkosti vášho bydliska a e-mailom alebo telefonicky sa priamo objednáte na náš zvýhodnený kurz (oznámte, že ste držiteľom certifikátu Krajiny záchrancov). Spoločne nájdite termín, kedy môžete skrátený 4 hodinový praktický kurz absolvovať.

Objednajte sa na praktický kurz prvej pomoci

Nájdete nás vo viac ako 50 mestách Slovenska 

 

         
      Mgr. Veronika Petrányiová
 
 
 
0904 499 714 
 

 
veronika.petranyiova@falck.sk
 

 

Školiace strediská v Bratislave a Košiciach

     
 
 
   
     

Silvia Erdélyiová

     

prvapomoc.redcross.sk

 

Po príchode na miesto kurzu sa preukážte certifikátom,
vďaka ktorému môžete kurz absolvovať
za zvýhodnenú cenu 14,90 €!

Skrátený praktický kurz prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 14,90 € môže absolvovať iba úspešný absolvent e-learningu a držiteľ certifikátu, ktorý sa certifikátom pri platbe preukáže. Takýto kurz môžete absolvovať len u poskytovateľov kurzov, ktorých nájdete na mape Krajiny záchrancov!

Dohodnite sa s priateľmi, rodinou, kolegami a absolvujte spoločný kurz prvej pomoci. Stačí kontaktovať poskytovateľa a dohodnúť si s ním čas a miesto kurzu.