Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk.

Teraz opúšťate webové stránky www.prvapomoc.sk. Prevádzkovateľ týchto stránok, nezodpovedá za Vašu interakciu na týchto odkazovaných stránkach.

Pokračovať alebo návrat na prechádzajúcu stránku.

Kurzy prvej pomoci

Hranica medzi životom a smrťou je tenká ako niť. Každý z nás môže zabrániť jej pretrhnutiu.

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci

Zúčastnili ste sa niekedy kurzu prvej pomoci? Niektorí sa s ním stretli počas štúdia, iní v autoškole alebo v zamestnaní. Ak ste ho naozaj absolvovali, je dôležité vedomosti si zopakovať, a to po 4 – 5 rokoch.

Väčšina z nás však neabsolvovala kurz prvej pomoci vôbec. Štatistiky hovoria, že len 5 – 10 % obyvateľov krajín strednej Európy dokáže podať prvú pomoc.

Možno si poviete, že poskytnúť prvú pomoc je povinnosťou záchrannej zdravotnej služby a jej zavolaním sa vaša úloha končí. V roku 2011 absolvovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku 445 tisíc výjazdov, pričom priemerný čas ich dojazdu sa pohybuje medzi 11 až 20 minútami. O živote však často rozhodujú sekundy, preto musíte vedieť pomôcť ešte do príchodu profesionálov, a to rýchlo a správane.

Operátori na linkách 155 a 112 sú vám vždy k dispozícii, no potrebujú vašu spoluprácu – konať a rozhodovať musíte vy!

Ocitnúť sa v situácii, kedy je niekto z vašich blízkych v ohrození života, alebo musíte pomôcť na mieste autonehody či pracovného úrazu, nie je nikomu príjemné. Teoretické vedomosti a nácvik niekoľkých jednoduchých úkonov vám však dodajú sebaistotu a odvahu.

Ako na to?

Krajina záchrancov ponúka jednoduchý a dostupný spôsob, ako zvládnuť základy prvej pomoci.

 
E-LEARNING

Absolvujte bezplatný 
e-learningový kurz. 

Tvorí ho 8 lekcií, ktoré vás interaktívnym spôsobom prevedú základnými teoretickými vedomosťami z prvej pomoci. Dĺžka kurzu je individuálna, ale v priemere vám zaberie približne 45 minút.

TEST

Na konci e-learningu je pre vás pripravený krátky test z toho, čo ste si zapamätali. 

Ak sa vám test nepodarí spraviť na prvýkrát, nedajte sa odradiť a časti, ktoré boli pre vás problematické, si prejdite odznova.

CERTIFIKÁT

Ak ste úspešne absolvovali aj test, vystavíme vám elektronický certifikát Krajiny záchrancov. 

Ten je dôkazom toho, že máte teoretické vedomosti z prvej pomoci.

PRIHLÁŠKA

Certifikát o absolvovaní e-learningového kurzu prvej pomoci vás oprávňuje prihlásiť sa na intenzívny praktický kurz prvej pomoci. 

Tam si priamo na modeloch vyskúšate resuscitáciu, fixáciu končatín, zastavenie krvácania a ďalšie úkony záchrany života.

PRAKTICKÝ KURZ

Praktický kurz môžete absolvovať za zvýhodnenú cenu 14,90 €.

Na mape si nájdete kurz v blízkosti vášho bydliska a e-mailom alebo telefonicky sa priamo objednáte na náš zvýhodnený kurz (oznámte, že ste držiteľom certifikátu Krajiny záchrancov). Spoločne nájdite termín, kedy môžete skrátený 4 hodinový praktický kurz absolvovať.

Objednajte sa na praktický kurz prvej pomoci

 
   
     

Silvia Erdélyiová

     

prvapomoc.redcross.sk

 

Po príchode na miesto kurzu sa preukážte certifikátom,
vďaka ktorému môžete kurz absolvovať
za zvýhodnenú cenu 14,90 €!

Skrátený praktický kurz prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 14,90 € môže absolvovať iba úspešný absolvent e-learningu a držiteľ certifikátu, ktorý sa certifikátom pri platbe preukáže. Takýto kurz môžete absolvovať len u poskytovateľov kurzov, ktorých nájdete na mape Krajiny záchrancov!

Dohodnite sa s priateľmi, rodinou, kolegami a absolvujte spoločný kurz prvej pomoci. Stačí kontaktovať poskytovateľa a dohodnúť si s ním čas a miesto kurzu.